رویه تی اس پی اسپکتول
TSP Spectol

548,600 تومان

پاک کردن

اطلاعات بیشتر

تولید کننده

نوع رویه

سرعت

کنترل

پیچ