چوب کورنلیو گتین کانکوئست آف
Cornilleau GATIEN CONQUEST OFF

1,129,000 تومان

از چوب های جدید وارد شده از شرکت کورنلیوی فرانسه

اطلاعات بیشتر

وزن

تولید کننده

کشور سازنده

سرعت

احساس

تعداد لایه

نوع

گروه

سطح بازی

قطر چوب