چوب کورنلیو گتین ابسولوم آف مثبت
Cornilleau GATIEN ABSOLUM OFF Plus

1,789,000 تومان

چوب سابق مورد استفاده توسط مهران احدی کاپیتان تیم ملی
بسیار پرسرعت

اطلاعات بیشتر

وزن

تولید کننده

کشور سازنده

سرعت

احساس

تعداد لایه

نوع

گروه

سطح بازی

قطر چوب