رویه ۷۲۹
۷۲۹ General Sponge rubber

125,000 تومان

پاک کردن

اطلاعات بیشتر

تولید کننده

کشور سازنده

سرعت

پیچ

کنترل