ردکردن این

راکت دونیک تسترا پریمیوم + لیگا

Donic Table Tennis Bat Testra Premium /Liga

1,390,000 تومان

سرعت: 115 | کنترل: 68 | پیچ: 65 | کشورتولیدکننده: آلمان | مورد استفاده: حرفه ای | وزن خالص: 160گرم