توپ بدمینتون YONEX 350 slow speed

150,000 تومان

6 عدد
نوار دور سبز
سرعت آهسته
مناسب برای بازی پشت تور

اطلاعات بیشتر

تولید کننده

رنگ

,

تعداد