نتیجه مسابقه نیمه حرفه ای مورخ ۲۶/۴/۹۷

نفرات برتر


نفر اول: متین انارمشگ
نفر دوم: فرامرز تقی زاده
نفر سوم: محمد امین یوسفی
نفرات با اخلاق: فهیمی پور و تقی خانلو

بخش نظرات

*