آنچه درباره میز پینگ پنگ باید بدانیم + عکس

ابعاد میز پینگ پنگ
سطح روی میز که سطح بازی نامیده می‌شود، باید به صورت مستطیل باشد که طول استاندارد آن مطابق با استاندارد فدراسیون پینگ پنگ ۲۷۳ سانتی متر و عرض آن ۱۲۵٫۵ سانتی متر باشد. میز پینگ پنگ همچنین باید ۷۶ سانتیمتر از زمین ارتفاع داشته باشد. سطح بازی می‌تواند از هر جنسی ساخته شود (ترجیحا میز چوبی) با این شرط که وقتی یک توپ استاندارد در هر قسمت میز از ارتفاع ۳۰ سانتیمتری رها شود به اندازه ۲۳ سانتیمتر به سمت بالا جهش داشته باشد. سطح بازی باید دارای رنگی یکنواخت به صورت تیره و مات و بدون و بازتاب نور باشد و خط سفید کناری به عرض ۲ سانتیمتر در امتداد طول (لبهٔ ۲/۷۴ متری) و خط سفید انتهایی به عرض ۲ سانتیمتر در امتداد عرض (لبه ۱/۵۲۵ متری) کشیده می‌شود. سطح بازی به وسیله یک تور عمودی به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود. این تور موازی به طور یکنواخت از یک طرف میز به طرف دیگر آن کشیده می‌شود. در بازیهای دوبل، هر زمین به وسیلهٔ یک خط میانی سفید رنگ به عرض ۳ میلی‌متر به دو قسمت مساوی به نام «نیم زمین» تقسیم می‌شود. این خط میانی به موازات خطوط کناری کشیده خواهد شد و باید جزئی از نیم زمین سمت راست محسوب شود.
table-tennis-size
تور شامل تور، ضمائم آن، پایه‌های مربوطه و گیره‌هایی است که مجموعه تور را به میز متصل می‌کند. تور باید به وسیلهٔ طنابی که طرفین آن به دوپایه عمودی به ارتفاع ۲۵/۱۵ سانتیمتر بسه شده متصل شود و حد خارجی این دوپایه نیز باید ۲۵/۱۵ سانتیمتر خارج از خط کناری میز باشد. بخش بالای تور در سرتاسر طول آن باید به ۲۵/۱۵ سانتیمتر از سطح بازی ارتفاع داشته باشد. بخش پایین تور، در سرتاسر طول آن باید تا حد امکان به سطح بازی نزدیک بوده و قسمتهای انتهایی دو طرف تور نیز تا حد امکان نزدیک و چسبیده به میله‌های نگهدارنده تور باشد.
شما کدامیک را انتخاب می کنید؟ میز پینگ پنگ باترفلای، کورنلیو یا دونیک نظر خود را در بخش نظرات با ما درمیان بگذارید.
برای ورود به لیست میز پینگ پنگ کلیک کنید.
برای مشاوره رایگان درباره میز پینگ پنگ مناسب خود با ما تماس بگیرید.

بخش نظرات

*